Grader

Nedan följer de tidsintervaller mellan olika grader och titlar som STJF rekommenderar. I vissa fall kan avvikelser från rekommendationen förekomma som är motiverade av andra faktorer. Andra förbund och organisationer kan använda helt andra tidsintervaller. En rekommenderad minimitid från träningsstart till 1 dan är tre år.

1 dan sho dan 1 år efter 1 kyu, (minst 18 år Svart bälte sensei)
2 dan ni dan 1 år efter 1 dan
3 dan san dan 2 år efter 2 dan renshi

4 dan yon dan 3 år efter 3 dan
5 dan go dan 4 år efter 4 dan
6 dan roku dan 5 år efter 5 dan

7 dan shichi dan 6 år efter 6 dan kyoshi
8 dan hachi dan 7 år efter 7 dan

9 dan ku dan 8 år efter 8 dan rött bälte hanshi
10 dan ju dan 9 år efter 9 dan rött bälte